icon_1

O METODZIE

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia uczniowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej.

Terapia metodą opracowaną przez profesora A. Tomatisa wspomaga działania terapeutów, rodziców i samego dziecka, które mając lepszą sprawność w zakresie percepcji słuchowej, może się łatwiej i skuteczniej doskonalić na innych polach oraz osiągać pozytywne rezultaty. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Może służyć nie tylko osobom pozostającym w normie intelektualno-motorycznej, ale także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bezpośrednim spadkobiercą dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa jest jego wieloletni współpracownik i przyjaciel – Jozef Vervoort, który od kilku lat współpracuje z Young Digital Planet, gości na wszystkich organizowanych przez nas konferencjach dot. zagadnienia uwagi słuchowej, jak i również prowadzi specjalistyczne szkolenia z metody.

Metoda prof. Alfreda Tomatisa

TERAPIA DLA DZIECI

 • zaburzenia językowe, takie jak jąkanie, zaburzenia artykulacji,
 • kłopoty z komunikacją i koncentracją,
 • trudności w nauce,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • zaburzenia zachowania np. ADHD,
 • autyzm,
 • zespół Downa i inne zespoły genetyczne.

TERAPIA DLA DOROSŁYCH

 • zaburzenia głosu spowodowane jego nieprawidłowym używaniem,
 • stres, depresja,
 • trudności w przyswajaniu języków obcych (działanie wspomagające).

EFEKTY TERAPII

 • poprawa koncentracji uwagi,
 • lepsza koordynacja ruchowa,
 • lepsza orientacja w przestrzeni,
 • poprawa kontroli głosu i mowy,
 • wzrost zdolności intelektualnych,
 • polepszenie wyników w nauce.
icon_2

UWAGA SŁUCHOWA

UWAGA SŁUCHOWA to zestaw wielonarzędziowy, składający się między innymi z nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania, które pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii. System ten stworzony z myślą o ułatwieniu pracy terapeuty oraz zwiększeniu komfortu pacjenta, obejmuje zestaw stacjonarny oraz zintegrowany z nim zestaw domowy.

Rozwiązanie to, jako jedyne na rynku, umożliwia kontynuowanie terapii w domu dzięki indywidualnemu programowi treningowemu przygotowanemu przez specjalistę. Oferujemy również szeroki zakres wsparcia merytorycznego udzielanego specjalistom w postaci szkoleń.

ZALETY PRODUKTU:

 • sprawdzona i skuteczna metoda
 • kontynuacja terapii w domu
 • wyrób medyczny i certyfikat ISO
 • zaawansowana technologia cyfrowa
 • profesjonalne szkolenie
 • technologia mobilna
 • certyfikat bezpieczeństwa PCBC
 • renomowani partnerzy
Uwaga słuchowa

Jakość i innowacyjność systemu zostały potwierdzone nadaniem certyfikatu wyrobu medycznego. Oznacza to, że produkt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EWG. Produkt uzyskał certyfikat bezpieczeństwa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., co gwarantuje nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania.

Uwaga Słuchowa to produkt wielokrotnie nagradzany:

Metoda prof. Alfreda Tomatisa
Metoda prof. Alfreda Tomatisa
Metoda prof. Alfreda Tomatisa

Materiały informacyjne o Uwadze Słuchowej do pobrania:

Metoda prof. Alfreda Tomatisa

INFORMACJE
O PRODUKCIE

Metoda prof. Alfreda Tomatisa

DLA
RODZICA

Metoda prof. Alfreda Tomatisa

O JOZEFIE
VERVOORCIE

Metoda prof. Alfreda Tomatisa

OPIS TECHNICZNY
PRODUKTU

icon_3

KONFERENCJE

Na organizowanych przez nas konferencjach mogą Państwo poznać nie tylko metodę prof. Alfreda Tomatisa, ale także sprzęt wykorzystywany do diagnozy i treningu uwagi słuchowej. Na każdym z wydarzeń mamy przyjemność gościć wybitnych prelegentów i liczne grono słuchaczy: terapeutów, dyrektorów przedszkoli oraz szkół z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć z naszej konferencji „Metoda prof. Alfreda Tomatisa w edukacji wczesnoszkolnej”, która odbyła się 28 maja 2016r . w Warszawie.

icon_4

SZKOLENIA

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ

Szkolenie I-stopnia z treningu uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa
i produktu Uwaga Słuchowa

Zapytaj o termin i cenę kpekala@ydp.pl msuchodolska@ydp.pl

Szkolenie II-stopnia z treningu uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa
i produktu Uwaga Słuchowa

 

Zapytaj o termin i cenę kpekala@ydp.pl msuchodolska@ydp.pl

Szkolenie z obsługi produktu Uwaga Słuchowa

 

Zapytaj o termin i cenę kpekala@ydp.pl msuchodolska@ydp.pl

Oprócz zaawansowania technologicznego i doskonałej ergonomii dodatkowym atutem systemu UWAGA SŁUCHOWA jest szeroki zakres wsparcia merytorycznego udzielanego użytkownikom. W trakcie obligatoryjnego szkolenia jego uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne w użytkowaniu systemu podczas diagnozy i terapii.

Organizujemy szkolenia stacjonarne, które mają charakter cykliczny. Ich uczestnicy otrzymują specjalne certyfikaty potwierdzające znajomość metody oraz umiejętność korzystania z systemu UWAGA SŁUCHOWA.

Certyfikat gwarantuje możliwość prowadzenia terapii z wykorzystaniem innowacyjnego systemu do diagnozy i treningu uwagi słuchowej.

ZALETY SZKOLENIA:

 • wykłady prowadzone przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii z wykorzystaniem metody prof. Alfreda Tomatisa,
 • weryfikacja przyswojonej wiedzy w praktyce – przeprowadzenie testów uwagi słuchowej z udziałem zaproszonych osób oraz interpretacja wyników wykonanych diagnoz,
 • wprowadzenie w zaawansowane rozwiązanie technologiczne, jakim jest system UWAGA SŁUCHOWA,
 • materiały szkoleniowe stanowiące solidną bazę informacji pomocnych w pracy każdego terapeuty.

PROWADZĄCY

Jozef Vervoort był wieloletnim współpracownikiem i przyjacielem, dziedzicem dorobku naukowego profesora Alfreda Tomatisa. Od lat kontynuuje ich wspólne dzieło badań w dziedzinie audio-psycho-fonologii. Ten belgijski nauczyciel przez ostatnie trzy dekady przeprowadził terapię około 19 500 dzieci i 10 000 dorosłych w ośrodku znanym na całym świecie – Atlantis VZW w Sint-Truiden (Belgia). Można tam jednocześnie objąć terapią 310 pacjentów. Jozef Vervoort założył także muzeum poświęcone pamięci prof. Alfreda Tomatisa – Mozart-Brain-Lab. Każdy bez ograniczeń może tam podziwiać setki dokumentów i książek podarowanych przez profesora. Ogromna część pracy Jozefa to przeprowadzanie szkoleń z diagnozy i terapii metodą prof. A. Tomatisa w trzech językach dla specjalistów z całego świata.

Magdalena Raciniewska terapeutka metody prof. A. Tomatisa. Od lat zainteresowana diagnozą i treningiem uwagi słuchowej, wykorzystaniem terapii w pracy z dziećmi oraz dorosłymi. Podczas szkoleń prowadzi zajęcia praktyczne na dostarczonych uczestnikom narzędziach.

Nasze szkolenia to wiedza merytoryczna, praktyczna i fantastyczna atmosfera:

icon_5

GDZIE KUPIĆ?

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży oraz Dystrybutorami

POLSKA POŁUDNIOWA
Metoda prof. Alfreda Tomatisa

Katarzyna Pękala

Kierownik ds. Partnerów Biznesowych

ydp-contact-xx-02-20151109_44 kpekala@ydp.pl

ydp-contact-xx-02-20151109_72 +48 608 49 45 04

ydp-contact-xx-02-20151109_58 +48 58 768 22 98

POLSKA PÓŁNOCNA
Metoda prof. Alfreda Tomatisa

Monika Suchodolska

Kierownik ds. Partnerów Biznesowych

ydp-contact-xx-02-20151109_44 msuchodolska@ydp.pl

ydp-contact-xx-02-20151109_72 +48 608 298 686

ydp-contact-xx-02-20151109_58 +48 58 768 22 99

OPI

Uwaga Słuchowa | Metoda prof. Alfreda Tomatisa w edukacji wczesnoszkolnej