icon_1

O METODZIE

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagisłuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach,co wpływa zarówno na poprawę percepcjisłuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. ProfesorAlfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznymstopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację,koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Zapomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozartai chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodkiw korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajnośćrecepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych,co umożliwia uczniowi wyższy poziom funkcjonowaniaw sferze motorycznej, językowej, komunikacyjneji społecznej.

Terapia metodą opracowaną przez profesora Tomatisawspomaga działania terapeutów, rodziców i samegodziecka, które mając lepszą sprawność w zakresie percepcjisłuchowej, może się łatwiej i skuteczniej doskonalić nainnych polach oraz osiągać pozytywne rezultaty.Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku.Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jaki dorosłymi. Może służyć nie tylko osobom pozostającymw normie intelektualno-motorycznej, ale także tym ze specjalnymipotrzebami edukacyjnymi.

zdjecie_obok_tekstu

TERAPIA DLA DZIECI

zaburzenia językowe, takie jak jąkanie,
zaburzenia artykulacji,
kłopoty z komunikacją i koncentracją,
trudności w nauce,
dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
zaburzenia koordynacji ruchowej,
zaburzenia zachowania np. ADHD, autyzm,
zespół Downa i inne zespoły genetyczne.

TERAPIA DLA DOROSŁYCH

zaburzenia głosu spowodowane
jego nieprawidłowym używaniem,
stres, depresja,
trudności w przyswajaniu
języków obcych (działanie wspomagające).

EFEKTY TERAPII

Najczęściej opisywane efekty terapii obejmują między innymi poprawę koncentracji uwagi, lepszą koordynację ruchową oraz orientację w przestrzeni, lepszą kontrolę głosu i mowy, a także wzrost zdolności intelektualnych, a tym samym polepszenie wyników w nauce.
icon_2

UWAGA SŁUCHOWA

UWAGA SŁUCHOWA to zestaw wielonarzędziowy, składający się między innymi z nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania, które pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii. System ten stworzony z myślą o ułatwieniu pracy terapeuty oraz zwiększeniu komfortu pacjenta, obejmuje zestaw stacjonarny oraz zintegrowany z nim zestaw domowy.

Rozwiązanie to, jako jedyne na rynku, umożliwia kontynuowanie terapii w domu dzięki indywidualnemu programowi treningowemu przygotowanemu przez specjalistę. Oferujemy również szeroki zakres wsparcia merytorycznego udzielanego specjalistom w postaci szkoleń.

 • sprawdzona i skuteczna metoda
 • kontynuacja terapii w domu
 • wyrób medyczny i certyfikat ISO
 • zaawansowana technologia cyfrowa
 • profesjonalne szkolenie
 • technologia mobilna
 • certyfikat bezpieczeństwa PCBC
 • renomowani partnerzy
zdjecie_obok_tekstow

Jakość i innowacyjność systemu zostały potwierdzone nadaniem certyfikatu wyrobu medycznego. Oznacza to, że produkt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EWG. Produkt uzyskał certyfikat bezpieczeństwa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., co gwarantuje nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania.

Uwaga Słuchowa to produkt wielokrotnie nagradzany:

nagroda1
nagroda2
nagroda3

Materiały informacyjne o Uwadze Słuchowej do pobrania:

INFORMACJE O PRODUKCIE

DLA RODZICA

O JOZEFIE VERVOORCIE

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU

icon_3

KONFERENCJE

icon_4

SZKOLENIA

TERMINY NA 2016 ROK:

08:30 – 09:00

rejestracja uczestników konferencji

09:00 – 11:30

Jozef Vervoort, Metoda prof. Alfreda Tomatisa jako dodatkowe wsparcie rozwoju uczniów edukacji wczesnoszkolnej, część 1

Oprócz zaawansowania technologicznego i doskonałej ergonomii dodatkowym atutem systemu UWAGA SŁUCHOWA jest szeroki zakres wsparcia merytorycznego udzielanego użytkownikom. W trakcie obligatoryjnego szkolenia jego uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej zdobywają umiejętności praktyczne w użytkowaniu systemu podczas diagnozy i terapii.

Organizujemy szkolenia stacjonarne, które mają charakter cykliczny. Ich uczestnicy otrzymują specjalne certyfikaty potwierdzające znajomość metody oraz umiejętność korzystania z systemu UWAGA SŁUCHOWA.

Certyfikat gwarantuje możliwość prowadzenia terapii z wykorzystaniem innowacyjnego systemu do diagnozy i treningu uwagi słuchowej.

ZALETY SZKOLENIA:

 • wykłady prowadzone przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii z wykorzystaniem metody prof. Alfreda Tomatisa,
 • weryfikacja przyswojonej wiedzy w praktyce – przeprowadzenie testów uwagi słuchowej z udziałem zaproszonych osób oraz interpretacja wyników wykonanych diagnoz,
 • wprowadzenie w zaawansowane rozwiązanie technologiczne, jakim jest system UWAGA SŁUCHOWA,
 • materiały szkoleniowe stanowiące solidną bazę informacji pomocnych w pracy każdego terapeuty.

PROWADZĄCY

Jozef Vervoort był wieloletnim współpracownikiem i przyjacielem, dziedzicem dorobku naukowego profesora Alfreda Tomatisa. Od lat kontynuuje ich wspólne dzieło badań w dziedzinie audio-psycho-fonologii. Ten belgijski nauczyciel przez ostatnie trzy dekady przeprowadził terapię około 19 500 dzieci i 10 000 dorosłych w ośrodku znanym na całym świecie – Atlantis VZW w Sint-Truiden (Belgia). Można tam jednocześnie objąć terapią 310 pacjentów. Jozef Vervoort założył także muzeum poświęcone pamięci prof. Alfreda Tomatisa – Mozart-Brain-Lab. Każdy bez ograniczeń może tam podziwiać setki dokumentów i książek podarowanych przez profesora. Ogromna część pracy Jozefa to przeprowadzanie szkoleń z diagnozy i terapii metodą Tomatisa w trzech językach dla specjalistów z całego świata.

icon_5

KONTAKT

LOKALIZACJA

Hotel Marriott
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Agnieszka Szturgulewska
Konsultant Sprzedaży
Young Digital Planet S.A. a Sanoma Company
tel. 664 778 953
e-mail: konferencja@ydp.pl

Konferencja | Metoda prof. Alfreda Tomatisa w edukacji wczesnoszkolnej